torsdag 17 september 2015

Liknelsen om sådden

Lukas kap 8
En såningsman gick ut för att så sin säd. 
 Och när han sådde, föll somt vid vägen och blev nedtrampat, och himmelens fåglar åto upp det. Och somt föll på stengrund, och när det hade vuxit upp, torkade det bort, eftersom det icke där hade någon fuktighet. Och somt föll bland törnen, och törnena växte upp tillsammans därmed och förkvävde det. Men somt föll i god jord, och när det hade vuxit upp, bar det hundrafaldig frukt.» Sedan han hade talat detta, sade han med hög röst: »Den som har öron till att höra, han höre.»


Så är nu detta liknelsens mening: Säden är Guds ord. Och att den såddes vid vägen, det är sagt om dem som hava hört ordet, men sedan kommer djävulen och tager bort det ur deras hjärtan, för att de icke skola komma till tro och bliva frälsta.

Och att den såddes på stengrunden det är sagt om dem, som när de få höra ordet, taga emot det med glädje, men icke hava någon rot; de tro allenast till en tid, och i frestelsens stund avfalla de. 


Och att den föll bland törnena, det är sagt om dem, som när de hava hört ordet, gå bort och låta sig förkvävas av rikedomens omsorger och njutande av livets goda och så icke föra något fram till mognadMen att den föll i den goda jorden, det är sagt om dem, som när de hava hört ordet, behålla det i rättsinniga och goda hjärtan och bära frukt i ståndaktighet.

Ritade med Promarkers.

onsdag 16 september 2015

Tre marker utmaningHej! så jag gjorde en sådan där tre markers utmaning. Först ritar man upp en bild och sedan drar man tre markers ur en tex påse så att man inte ser vilka man får. Sedan ska man färglägga bilden med bara de tre plus svart för de yttre linjerna.


måndag 14 september 2015

Skiss, en sovande man på bussen


När min dotter såg att jag ritade av mannen så sa hon. åh nej mamma, du e så pinsam. 

onsdag 9 september 2015

För de förlorade - akvarell

En morgon när jag hade min dagliga Bibelläsning så läste jag stycket där Jesus gjorde vatten till vin. 
Så jag tänkte, hur skulle man kunna använda vin i en målning?

Då poppade denna bild upp i mitt huvud.